ანა ქასრაშვილის

 

კინომუსიკის ტექნოლოგიის ონლაინ კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 12 კვირა

კურსის ღირებულება: 600 ლარი